Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Łukasz Starzak +48 42 631 27 24 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/

Grafik

Grafik zajęć

Poniższy grafik obowiązuje wyłącznie w ciągu semestru i zawiera plan regularnych zajęć na cały semestr. Bieżące zmiany oraz godziny przyjęć w czasie sesji są widoczne w kalendarzu na mojej stronie.

Grafik zajęć

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Uwaga dot. poczty elektronicznej

Studentów uprzejmie proszę o stosowanie się do zasad podanych na mojej stronie.

Więcej informacji

Ze względu na ograniczoną funkcjonalność niniejszego portalu, informacje takie jak:

  • więcej numerów telefonów
  • więcej miejsc, gdzie można mnie znaleźć
  • aktualizowany kalendarz zajęć służbowych
  • godziny przyjęć w czasie sesji i przerw
  • reguły dotyczące sprawozdań
  • propozycje tematów i materiały do prac dyplomowych
  • odsyłacze do stron i materiałów dla poszczególnych przedmiotów

znajdują się na mojej stronie.

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Dokumenty do pobrania

Życiorys

Łukasz Starzak urodził się w 1977 roku w Łodzi. W 1996 r. ukończył w rodzinnym mieście liceum i rozpoczął studia na Wydziale Elekrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (obecnie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), na kierunku Elektronika i telekomunikacja. W czasie studiów spędził 1 semestr na Institut National des Sciences Appliquées w Tuluzie (Francja), gdzie odbył także 6-miesięczny staż w Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (CNRS). We wrześniu 2001 roku obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową nt. Problèmes de modélisation de la diode PIN dans les logiciels de CAO (Problemy modelowania diody PIN w programach komputerowego projektowania układów elektronicznych).

W Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych pracuje od 2002 roku, od 2010 roku – na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe dotyczą komputerowego modelowania przyrządów półprzewodnikowych mocy, analizy i projektowania elektronicznych układów przekształtnikowych (szczególnie współpracujących z energooszczędnymi źródłami światła i alternatywnymi źródłami energii), analogowych i cyfrowych układów sterowania, systemów pomiarowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników impulsowych.

W roku 2010 obronił na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ rozprawę doktorską nt. Modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem parametrów przestrzennych struktury. Jest autorem lub współautorem 11 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 2 w wydawnictwach z listy Science Citation Index), 25 publikacji konferencyjnych (z których 3 uzyskały nagrody lub wyróżnienia), 2 rozdziałów w książkach o zasięgu międzynarodowym. Brał udział w realizacji 2 zakończonych i 2 trwających projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich. Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Obok zagadnień naukowych, interesuje go nauczanie i organizacja działalności dydaktycznej. Od 2003 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium elektroniki mocy. W ramach tej funkcji nadzorował gruntowną modernizację zajęć laboratoryjnych, jest współautorem nowej koncepcji zajęć oraz materiałów dydaktycznych i stanowisk doświadczalnych. Brał udział w opracowaniu programów nauczania dla dwustopniowego trybu studiów. Obecnie koordynuje wybieralne bloki przedmiotowe należące do ścieżki „układy mocy" w grupie Układy elektroniki przemysłowej. Od 2004 r. pełni funkcję opiekuna praktyk wymiennych na Politechnice Lwowskiej (Lwów, Ukraina). Jest współautorem 1 skryptu dydaktycznego. Był opiekunem 53 prac dyplomowych, z których 2 uzyskały wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.

W latach 2004–2005 Ł. Starzak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów PŁ, reprezentował doktorantów w Radzie Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz Politechnikę Łódzką w Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Z ramienia Samorządu brał udział w przygotowaniu i realizacji projektu Mechanizm WIDDOK, dzięki któremu Politechnika Łódzka otrzymała z Unii Europejskiej ponad 2,3 mln zł na stypendia doktoranckie, finansowanie badań naukowych, intensyfikację współpracy z przemysłem i promocję studiów doktoranckich.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka aktywna, historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej, malarstwo i architektura XIX/XX wieku oraz transport publiczny.