Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~pamrozik/

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Praca własna
WdTC
lab. A
Praca własna
WdTC
lab. A
Wtorek
Seminarium Katedry
Godziny przyjęć, p.29
Praca własna
WdTCiM
A3
Środa
Praca własna
WdTC A1
Piątek
WdTC
lab. B
Godziny przyjęć, p.29
Praca własna

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

CV nagłówek

Curriculum Vitae