Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22 http://fiona.dmcs.pl/~pamrozik/

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Praca własna
NiD
lab. D
Godz. przyjęć p.29
NiD
lab. D
Wtorek
Seminarium Katedry
Aula A1
PO II (Java)
lab. C
Godziny przyjęć, p.29
Praca własna
Środa
AK
lab. M
Praca własna
AK
lab. M
Piątek
AK
lab. M

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Odwołuję zajęcia z PO2 (JAVA) oraz godziny przyjęć we wtorek 07.04.2019 r.

CV nagłówek

Curriculum Vitae