Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Piotr Amrozik +48 42 631 27 22

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Praca własna
Godz. konsultacji
WdTC
lab. A
Wtorek
Seminarium Katedry
Godziny przyjęć, p.29
Praca własna
Środa
Lab. CAD/EDA/Obwody druk.
Wykład NiD
Lab. NiD
Piątek
Wykład WdTC
Praca własna

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

CV nagłówek

Curriculum Vitae