Nawigacja

Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Małgorzata Napieralska +48 42 631 26 55

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wtorek
Seminarium
A1
Godz. konsultacji
p.57
Środa
godzina konsultacji
p.57
BdP1 (IFE)
lab B
Czwartek
Praca wlasna
p.57

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Godziny konsultacji w dniu 22 maja br. przesunięte na godz. 11:15-12:00.

Proszę o mailowe potwierdzanie konsultacji. 

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Dr inż. W 1991r. doktorat Institut National des Sciences Appliquées w Toulouse, Francja, z wyróżnieniem "très honorable"
Dyscyplina : Elektronika, informatyka, inżynieria biomedyczna
Specjalność: Mikroelektronika, komputerowe projektowanie elementów mocy
Dziedziny aktywności zawodowej: modelowanie przyrządów i układów mocy, elektronika wysokotemperaturowa, układy VLSI, nowe technologie mikroelektroniczne i nanotechnologie, biometria.
Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne:


 • Złoty medal na Brussels Innova za 3-D microscopic reconstruction of biomedical objects (2009).
 • The IFIA Scientific Gold Medal na 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions w Chinach 2008
 • Złoty medal z wyróżnieniem na 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions w Chinach 2008
 • Łódzka Eureka 2008
 • Złoty medal z wyróżnieniem na The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation 2007
 • Złoty medal z wyróżnieniem Jury 51st Word Exhibition of Innovation, Research and New Technology Brusells Eureka 2002
 • Wyróżnienie Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych M. Kleibera za System diagnostyki chorób wywołanych przez priony opracowanego w ramach PB KBN Nr 8 T11E 022 16, 2002r.
 • Dwa brązowe medale na Międzynarodowych Targach Gdańskich - Innowacje 2001
 • Nagroda Ministra I stopnia w 1996 za monografię Napieralski A., Napieralska M. „Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy" W.N.T. Warszawa

Udział w grantach naukowych:


 • kierownik grantu 3T11B 008 27,
 • kierownik grantu 8T11E 022 16,
 • główny wykonawca grantu 3T11E 032 26,
 • główny wykonawca grantu 6T10A03815

Udział w projektach europejskich :


 • REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST-2000-30193,
 • ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology)

Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: 2
Ilościowy dorobek naukowy:

 • Monografie: 2
 • Rozdziały w książkach wydanych za granicą: 2
 • Rozdziały w książkach wydanych w kraju: 1
 • Skrypty: 4
 • Liczba publikacji ogółem: 113
 • Artykuły w czasopismach zagranicznych: 10
 • Artykuły w czasopismach krajowych: 5
 • Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych: 44
 • Referaty w materiałach konferencji krajowych: 16
 • Raporty naukowe z kontraktów z przemysłem i ośrodkami badawczymi oraz noty techniczne: 25
 • Publikacje wewnętrzne uczelniane i raporty z kontraktów naukowych: 8
 • Liczba recenzji artykułów ok. 200

Artykuły i wykłady zaproszone, inne:


 • Wykłady „Kierunki rozwoju nowych technologii" na Studium Podyplomowym „Komercjalizacja nauki i technologii" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, 2005, 2006r.
 • Artykuł zaproszony na "VIII Electron Technology Conference ELTE 2004"
 • Ekspert Komisji Europejskiej w procesie ewaluacji projektów Call FP6-IST-2004 Nano electronics, area "Design Technologies and "Complementary measures". 2005.

Liczba zakończonych prac mgr: 39

Uczestnictwo w Komitetach Naukowych, Organizacyjnych Konferencji


 • Członek Technical Program Committee European Solid-State Device Research Conference ESSDERC 2005, 2006,2007,2008
  (subcommittee ‘'Telecommunication, High Voltage & Power Devices'')
 • Członek sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN 2003-2016
 • Udział w komitecie organizacyjnym i naukowym konferencji MIXDES "International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems"
 • Udział w komitecie naukowym Sympozjum „Diagnostic and Yield-Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era" 2003

Prowadzone wykłady w 2016 roku:


 • "Podstawy mikroelektroniki", studia dzienne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 • "Wprowadzenie do techniki cyfrowej i mikroelektroniki" studia dzienne na kierunku Informatyka
 • "Wprowadzenie do techniki cyfrowej i mikroelektroniki" studia dzienne na kierunku Mwchatronika
 • "Wstep do programowania; (w języku francuskim) w Centrum Kształcenia Międzynarodowego,
 • "Technologie Information" (w języku francuskim) w Centrum Kształcenia Międzynarodowego,
 • "Infotechnologie", studia dzienne na kierunku Biogospodarka
   


Inne:

 • udział w stażach krajowych i zagranicznych: 23 staże zagraniczne, 1 krajowy
 • koordynacja wymiany międzynarodowej ERASMUS w DMCS
 • koordynator umowy międzynarodowej SOCRATES z 6 uczelniami europejskimi.