Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
dr inż. Grzegorz Jabłoński +48 42 631 26 48

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Object-Oriented Programming in C++ w A4
Godziny przyjęć
Praca własna
Techniki kompilacji w A2
Wtorek
Seminarium
Godziny przyjęć
Praca własna
Środa
Praca własna
Czwartek
Praca własna
Programowanie obiektowe w A2
Advanced Mobile Applications w CTI 301

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

Godziny przyjęć proszę ustalać przez e-mail.

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

CV

Dyscyplina: Elektronika

Specjalność:

 • Modelowanie zjawisk termicznych

 • Mikroelektronika

 • Struktury półprzewodnikowe

 • Przyrządy półprzewodnikowe mocy

Dziedziny aktywności zawodowej:

 • Dwuwymiarowa fizyczna symulacja przyrządów półprzewodnikowych mocy

 • Projektowanie układów scalonych

 • Systemy akwizycji danych

Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne:

 • Opracowanie programu komputerowego MOPS (Modelling Program for Semiconductors) przeznaczonego do analizy układów elektronicznych zawierających przyrządy półprzewodnikowe modelowane za pomocą dwuwymiarowych modeli fizycznych, opartych na symulacji zjawisk zachodzących wewnątrz struktury półprzewodnikowej.

Udział w grantach naukowych:

 • 8T11B 038 12 - grant promotorski

 • 8T11C 013 16 - wykonawca

 • N515 072 31 3756 - wykonawca

Udział w projektach europejskich:

 • TEMPUS PHARE SJEP 12216-97

 • TEMPUS SJEP - 12204-97

 • COPERNICUS 940922 - THERMINIC Thermal Investigation of Integrated Circuits

 • TEMPUS PHARE SJEP 09159

 • ESPRIT 8173 - BARMINT Basic Research for Microsystems Integration

 • REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST-2000-30193

 • Coordinated Accelerator Research in Europe CARE RII3-CT-2003-506395

 • FP6-34632 "PERPLEXUS" Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems FP6-34632 "PERPLEXUS"

 • European Coordination for Accelerator Research and Development

Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi:

 • CFDRC, Huntsvile, Alabama, USA - Coupling of CFDRC-ACE+ and Berkeley SPICE3 for Mixed-Signal System Level Simulation, 2001

 • CFDRC, Huntsvile, Alabama, USA - Interface between CFDRC NanoTCAD and Cadence Spectre;, 2007-2008

Ilościowy dorobek naukowy:

 • Czasopisma: 4

 • Materiały konferencyjne: 40 w tym międzynarodowe: 33

 • Inne: 1 książka, 2 skrypty

Liczba zakończonych prac mgr: 30

Prowadzone wykłady:

 • Rozproszone systemy obiektowe

 • Programowanie obiektowe

 • Techniki Kompilacji

 • Programowanie Mikrokontrolerów

 • Microelectronics

 • Programming and Data Structures in C

 • Object-Oriented Programming in C++

Inne:

 • udział w siedmiu stażach zagranicznych

 • udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji MIXDES